Cơ hội Nghề nghiệp
Trưởng Nhóm Kinh Doanh Nội Thất Bán Lẻ Và Online

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Nội Thất Bán Lẻ Và Online

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thành Phố (CityArc) tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh Nội Thất Bán Lẻ Và Online.

Trưởng phòng Thiết kế Nội thất

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thành Phố (CityArc)tuyển dụng nhân sự vị trí Trưởng phòng Thiết kế Nội thất.
Nhân viên bán hàng nội thất

Nhân viên bán hàng nội thất

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thành Phố (CityArc)tuyển dụng nhân sự vị trí Nhân viên bán hàng nội thất.
Nhân viên bán hàng nội thất

Nhân viên kinh doanh nội thất dự án

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thành Phố (CityArc)tuyển dụng nhân sự vị trí Nhân viên kinh doanh nội thất dự án.