Đội ngũ thiết kế

Danh tiếng CityArc tạo dựng được nhờ phần lớn vào đội ngũ kiến trúc sư lành nghề

 

- Đội ngũ của CityArc tập hợp người trẻ, sáng tạo, đam mê thiết kế và tận tâm với nghề.