Finenco Architects

Finenco Architects - Đối tác tư vấn chiến lược cho CityArc

Công ty Finenco Architects là một trong những công ty kiến trúc và thiết kế đầu tiên của Italia đăng ký trụ sở tại Genova, Ý, Hồng Kông, Shanghai và Việt Nam. Hiện nay Finenco Architects đã trở thành công ty quan trọng hàng đầu trên thị trường Châu Á. 

Finenco Architects cung cấp dịch vụ toàn cầu trong ba lĩnh vực chính: Quy hoạch kiến trúc, Thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất, Cải tạo kiến trúc.

Nguyên tắc hàng đầu của Finenco Architects là thực hiện các dự án bằng kỹ năng chuyên môn, sự sáng tạo và sự kết hợp hiệu quả giữa khoa học kiến trúc đương đại với bản sắc văn hóa.

Finenco Architects - Đối tác tư vấn chiến lược cho CityArc